Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Opgesteld op 31-03-2020. Wijzigingen voorbehouden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Gegevens aanbieder

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Artikel 3 - Het aanbod

Artikel 4 - De overeenkomst

Artikel 5 - Herroepingsrecht

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 7 - Prijzen

Artikel 8 - Betaling

Artikel 9 - Levering en verzending

Artikel 10 - Garantie

Arikel 11 - Persoonsgegevens

Artikel 12 - Klachtenregeling

 

Artikel 1 - Gegevens aanbieder

3&60

Weissenbruchstraat 63

2596 GK Den Haag

Telefoonnummer: +31(0)70-3925644

E-mailadres: info@3en60.nl

Website: www.3en60.nl

KvK: 27283617

BTW nr.: NL002159834B76

IBAN-nummer: NL97RABO0118589636

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 3&60 en op elk tot stand gekomen order via de webwinkel van 3&60.

2. Door het plaatsen van een bestelling op de webshop van 3&60 geeft de klant aan te kennen met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord te gaan. 

3. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 3 - Het aanbod

1. Alle aangeboden artikelen worden in de webwinkel zo volledig mogelijk beschreven en zo waarheidsgetrouw mogelijk getoond, foto's en kleuren kunnen echter afwijken van de werkelijkheid. 

2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, of fouten ten gevolge van technische problemen binden 3&60 niet.

Artikel 4 - De overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen 3&60 en een klant komt tot stand nadat een bestelling via de webwinkel is gedaan.

2. 3&60 Is zonder opgaven van redenen ten alle tijde gerechtigd om bestellingen te weigeren of meer informatie bij de besteller op te vragen.

Artikel 5 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van artikelen in de webwinkel van 3&60 heeft de klant de mogelijkheid de artikelen binnen 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door of namens de klant.

2.De klant dient het artikel direct na ontvangst te controleren op eventuele beschadigingen of gebreken. 

3. Indien de klant van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan 3&60 te retourneren, conform de door 3&60 verstrekte instructies. 

4. Tegoeden die voortvloeien uit een retournering of ruiling zullen door 3&60 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping worden terug betaald. 

Artikel 6 -  Uitsluiting herroepingsrecht

Artikelen die niet geruild, of geretourneerd kunnen worden:

- In opdracht bestelde artikelen die geen gebreken vertonen

- Reeds gedragen, of gewassen kleding

- Artikelen met gebreken die door de kopen zelf geprobeerd zijn te herstellen

- Artikelen waaruit het label, of verpakking verwijderd is 

Artikel 7 - Prijzen

1. Alle genoemde prijzen op de website of in andere uitingen van 3&60 zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.

2. Voordat de bestelling wordt  bevestigd door de klant is de volledige prijs (inclusief verzendkosten) bekend.

3. Alle op de webshop genoemde prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud wijzigingen en eventuele typefouten.

Artikel 8 -  Betaling

1. Betaling van een online bestelling verloopt door middel van iDEAL.

2. Bij betaling via iDeal is het belangrijk om na het afronden van de betaling terug te gaan naar de webwinkel. Als dit niet gebeurt worden de artikelen niet gereserveerd en ontvangt de klant geen bevestiging van de bestelling.

3. 3&60 Behoudt zich het recht voor een of meerdere bovengenoemde betaalmogelijkheden, voor bepaalde of onbepaalde tijd, niet aan te bieden.

4. Van elke afgeronde bestelopdracht krijgt de klant een orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is geen betaalbewijs, maar geeft alleen aan dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen en dat 3&60 de order goed ontvangen heeft. 

Artikel 9 - Levering en verzending

1. 3&60 Neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de afhandeling en verzending van de orders.

2. 3&60 streeft ernaar een bestelling (voor 12 uur) na ontvangst van betaling dezelfde dag te verzenden naar het opgegeven adres, tenzij anders vermeld.

3. Bij overschrijding van deze verzendtermijn zal 3&60 dit zo spoedig mogelijk melden per e-mail. Dit geeft geen recht op annulering van de bestelling.

4. Alle genoemde prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten.

5. Alle bestellingen gedaan bij 3&60 worden verzonden via PostNL.

Artikel 10 - Garantie

3&60 Staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de op de webshop vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Artikel 11 - Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die bij een bestelling kenbaar worden gemaakt aan 3&60 worden uitsluitend gebruikt voor een correcte afhandeling van de bestelling. 3&60 Doet haar uiterste best privacygegevens te beschermen. Gegevens van klanten worden niet aan derden ter beschikking gesteld, met uitzondering van de eventuele verzendpartijen waarmee wordt samengewerkt en uitsluitend met het doel een vlotte afhandeling van de verzending en bezorging te bewerkstelligen. Mochten gegevens door onmacht in handen van derden komen dan is 3&60 daar niet aansprakelijk voor.

Artikel 12 - Klachtenregeling

Klachten moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij 3&60, direct nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd. In geval van een geschil of een klacht zal 3&60 deze binnen een termijn van 14 dagen in behandeling nemen en in alle redelijkheid trachten te komen tot een oplossing. Is dit niet mogelijk dan wordt overgegaan tot restitutie van het aankoopbedrag.